Ocenění hasiči - zleva Hromeček, Obdržálek, Luběna a Korvas.